Taman..

Taman Orang Orang Soleh:
"Barangsiapa yang BERSIKAP BAKHIL terhadap hartanya, tidak mahu membelanjakan ke jalan kebaikan dan merasa cukup dengan nafsu syahwat dari kesenangan akhirat, tidak peduli ganjaran pahala dan kurniaan Allah, disamping itu mendustai hari pembalasan di akhirat maka Allah akan menyediakan untuknya kesempitan serta jalan yang payah yang tidak menghasilkan sesuatu melainkan kejahatan sehingga menjadikannya sukar menemui jalan jalan kebaikan dan kemuliaan."

[Dr Wahbah al-Zuhaily - Tafsir Al Munir (Surah Al-Lail 8)]

Comments

Popular posts from this blog

Dendam.

Halal..